Przewody aluminiowe

Przewody aluminiowe ALUKAFLEX® - nowa generacja przewodów

Przewody aluminiowe ALUKAFLEX® duńskiego producenta DanCables Aps, którego jesteśmy przedstawicielem stanowią alternatywę dla kosztownych i ciężkich przewodów miedzianych H07RN-F – szczególnie przy dużych przekrojach 70-300mm2.

ALUKAFLEX® 07BN4-AF

Giętkie przewody o izolacji gumowej do pracy w ciężkich warunkach.

Budowa i właściwości odpowiadają PN-EN 50525-1 i  PN-EN 50525-2-21.
H07BN4-F – Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych – z wyjątkiem materiału żył przewodzących.

ALUKAFLEX® 07BQ-AF

Giętkie przewody o izolacji poliuretanowej do pracy w ciężkich warunkach.

Budowa i właściwości odpowiadają PN-EN 50525-1 i PN-EN 50525-2-21.
H07BQ-F – Przewody wielożyłowe giętkie o izolacji EPR z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnych – z wyjątkiem materiału żył przewodzących.

Porównanie obciążalności prądowej

Przy tym samym obciążeniu prądowym nie jest potrzebne zwiększanie przekroju przewodu – w odniesieniu do żył miedzianych.

przewody aluminiowe obciążalność

Właściwości mechaniczne

Testy wykonane w trakcie prac projektowych:

Na zginanie
> 50 000 cykli 95 mm²
> 25 000 cykli 240 mm²

Na skręcanie 60st
> 10 000 cykli

Na wibracje – skok 0,45mm
> 16 000 000 cykli

Test w rozpylonej solance zgodnie z  DIN EN ISO 9227 NSS, -> 1 008 h
test na wtyczkach i gniazdach CEE
brak korozji powodującej zwarcia

Wzrost temperatury we wtykach i gniazdach CEE wg DIN EN 60309-1 / -2
test różnych producentów gniazd
max wzrost temperatury w miejscu połączenia ≤50°K

Porównanie wagi H07RN-F do ALUKAFLEX® 07BN4-AF/ 07BQ-AF

Porównanie wagi przedłużaczy CEE

Zalecenia dotyczące montażu końcówek przewodów

– unikać tworzenia się warstwy tlenku na powierzchni aluminium, w przypadku wystąpienia należy go usunąć mechanicznie (poprzez szczotkowanie)
– używać odpowiednich końcówek rurowych Al lub Al-Cu przeznaczonych do tego typu przewodu
– używać odpowiednich matryc przeznaczonych do końcówek rurowych Al i tego typu przewodu
– końcówki przewodu należy zagniatać powodując wyraźną deformację oraz stosować pastę kontaktową do złącz Al/Cu
– przewody powinny być zaciśnięte z użyciem matrycy i siły zapewniającej maksymalne zagęszczenie
– miejsce połączenia pomiędzy końcówką a izolacją należy zabezpieczyć używając węży termokurczliwych z klejem

Technologia zagniatania

Istotne jest aby używać odpowiednich matryc do zagniatania końcówek Al oraz odpowiedniej siły zacisku. Tylko w ten sposób można uzyskać odpowiednie zagęszczenie żył na styku przewodu z końcówką.

Poza bezpieczeństwem elektrycznym, połączenia muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na zrywanie wg DIN EN 61238-1.
Wg testów przewyższa ona zdecydowanie istniejące wymagania:
95mm²: 70% powyżej zadanej wartości dla Al i 15% powyżej zadanej wartości dla Cu
240mm²: 80% powyżej zadanej wartości dla Al i 20% powyżej zadanej wartości dla Cu

Podsumowanie zalet przewodów aluminiowych

– Redukcja wagi do 60%
– Niższa cena zakupu
– Max temperatura żyły przewodu +90°C
– Doskonała elastyczność
– Wysoka rentowność
– Stabilniejsze ceny metalu
– Doskonałe właściwości materiału:
    Odporność na utlenianie
    Odporność na promienie UV
    Odporność na działanie olejów
    Odporność na uderzenia
    Odporność na ścieranie
    Bezhalogenowe
    Ognioodporność
    Zginanie w niskich temperaturach
– Niezawodne zakończenia
– Niskie ryzyko kradzieży