elCORD-A

Przedłużacze/adaptery elektryczne elCORD-A

Adaptery elCORD-A stanowią uzupełnienie standardowych przedłużaczy elektrycznych o przewody wykraczające poza zakres gniazd i wtyczek lub posiadające inną funkcję niż tylko przedłużenie.

Stopień ochrony IP44 lub IP67 – adaptery przystosowane są do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, przy uwzględnieniu odpowiedniego przyłączenia i zabezpieczenia zakończeń.

Bezpieczeństwo

Adaptery są produkowane i testowane zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących norm oraz dyrektyw:
PN-EN 61439-4:2013
PN-EN 60309-1:2022-11
PN-HD 60364-7-704: 2018-08
PN-EN 50525-2-21:2011
Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE,
RoHS 2011/65/EU.

Podlegają pomiarom jak dla rozdzielnic elektrycznych, przewyższającym wymagania dla przedłużaczy: ciągłości obwodów, kolejności faz oraz właściwości dielektrycznych, zgodnie z powyższymi normami.

Dokumentacja

Wyniki badań są rejestrowane i pozostają dostępne na podstawie numeru seryjnego. Każdy przedłużacz dostarczany jest z protokołem pomiarowym i deklaracją zgodności CE.

Przewody

Do produkcji adapterów elektrycznych używamy wysokiej jakości przewodów gumowych H07RN-F (OnPD) 1, 3, 4 lub 5 - żyłowych, o przekrojach od 1,5 do 240 mm2. Do zastosowań o specjalnych wymaganiach używamy przewodów poliuretanowych H07BQ-F.

Adaptery dostępne są w dowolnych długościach do 50m, na życzenie klienta również wykonania specjalne powyżej 50m.

 

Przeznaczenie przewodów:

H07RN-F (OPD/OnPD) - giętki przewód oponowy o izolacji i powłoce gumowej, przeznaczony do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych, do zastosowań w trudnych i wymagających warunkach, np. do zasilania narzędzi, przenośnych rozdzielnic, urządzeń rolniczych i przemysłowych oraz na placach budów, gdzie przewody narażone są na duże naprężenia mechaniczne i zmiany temperatur. Odporny na działanie olejów i smarów, substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. Do użytkowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na otwartym powietrzu.

H07BQ-F - przewód giętki o zwiększonej odporności mechanicznej i chemicznej. Na izolację składa się mieszanka gumowa ciepłoodporna EPR, z poliuretanową powłoką. Rodzaj zastosowanych tworzyw na izolację i powłokę daje przewodom specjalne własności eksploatacyjne: wyższe temperatury pracy, odporność mechaniczną, odporność na ścieranie oraz odporność na smary, oleje, ścieki oraz tlen. Z tych względów przewody nadają się do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych (np. maszyny rolnicze, budowlane, przemysłowe) pracujących w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenia na ścieranie, gięcie, wleczenie, zmienne temperatury).

Gniazda i wtyczki

Wykonujemy adaptery korzystając z całego typoszeregu wtyków i gniazd przemysłowych CEE 16A-125A, również 3P używanych na campingach czy w marinach oraz standardowych gniazd gumowych 230V (z kołkiem ochronnym).

 

Standardowy stopień ochrony wtyczek i gniazd 16-32A to IP44. Możliwy jest również montaż wersji IP67, zapewniających wyższy stopień szczelności i pewność połączenia gniazda i wtyku. Gniazda 63-125A mają stopień ochrony IP67.

 

Wykonujemy również wersje wyposażone w gniazda użytkowane w innych krajach Europy (m.in. Niemcy, Dania, Norwegia, Szwajcaria).

 

ikony gniazd, wtyków i wtyczek montowanych w rozdzielnicach

Wersje

Produkujemy adaptery o zróżnicowanych funkcjach:

  • zaciski-gniazdo – przewody przyłączane do zacisków, wyposażone w końcówki tulejkowe lub oczkowe od strony zasilania oraz gniazdo odbiorcze 16-125A bez zabezpieczenia nadprądowego (wymagają zabezpieczenia obwodu, nie mogą być przyłączone do obwodu o wyższym prądzie). Polecane do przyłączania do odpowiednio zabezpieczonych rozłączników bezpiecznikowych w naszych rozdzielnicach elPOWER, w celu zasilania kolejnych rozdzielnic np. elBOX

25565010_25466010 adaptery zaciski-gniazdo

  • zaciski-gniazdo z zabezpieczeniem – przewody przyłączane do zacisków, wyposażone w końcówki tulejkowe lub oczkowe od strony zasilania oraz gniazdo odbiorcze z zabezpieczeniem nadprądowym (mogą być przyłączone do obwodu o wyższym prądzie), wyłącznikiem różnicowoprądowym lub licznikiem energii

22466020 adapter zacisk-gniazdo z zabezpieczeniem

  • wtyczka-gniazdo – przewody wyposażone we wtyczkę zasilającą oraz gniazdo odbiorcze innego typu, o równym lub wyższym prądzie znamionowym (nie wymagające zabezpieczenia nadprądowego). Umożliwiają zasilenie rozdzielnicy z dostępnego gniazda o mniejszym prądzie znamionowym.

24236010 adapter

  • wtyczka-gniazdo z zabezpieczeniem – przewody wyposażone we wtyczkę zasilającą oraz gniazdo odbiorcze innego typu o niższym prądzie znamionowym (redukcja), z zabezpieczeniem nadprądowym lub wył. różnicowoprądowym czy licznikiem energii. Umożliwiają np. zasilenie rozdzielnicy z dostępnego gniazda o większym prądzie znamionowym.

26546020 adapter wtyczka-gniazdo z zabezpieczeniem

  • zaciski-zaciski – przewody obustronnie przyłączane do zacisków, wyposażone w końcówki tulejkowe lub oczkowe, używane do łączenia rozdzielnic o prądach wyższych niż 125A (do 700A) bez zabezpieczeń (wymagają zabezpieczenia obwodu). Znajdują zastosowane np. do zasilania rozdzielnic głównych elPOWER.

  • wtyczka-zaciski – przewody wyposażone we wtyczkę zasilającą oraz końcówki tulejkowe lub oczkowe od strony odbiorczej, tzw. przewody zasilające/przyłączeniowe, używane do zasilania urządzeń lub rozdzielnic wyposażonych w zaciski. Są to głównie produkty serwisowe.

27...adapter wtyczka-zaciski

elCORD-A - przykładowe wyroby

Baza projektów i wyszukiwarka

W naszej ofercie znajduje się wiele gotowych konfiguracji adapterów. Przejrzyj naszą bazę i dopasuj odpowiednią wersję do swoich potrzeb, jeśli jednak potrzebujesz czegoś innego, wykonamy projekt i wycenimy go w możliwie najkrótszym czasie.

Serwis

Zapewniamy dostępność części zamiennych, na życzenie dostarczamy rysunki złożeniowe z wykazem części. Należy podkreślić, że wszelkie naprawy czy przeglądy mogą być wykonywane jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami a ingerowanie w wewnętrzne połączenia adapterów nie jest dozwolone.

Znakowanie produktu

Każdy adapter wyposażony jest w komplet etykiet, które w sposób jednoznaczny identyfikują produkt oraz opisują jego funkcje:
tabliczka znamionowa (indeks, model, typ, parametry znamionowe zasilania, IP, normy)
numer seryjny (powiązany z protokołem pomiarowym)