POLITYKA PRYWATNOŚCI ELGAT sp. o.o.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych (w szczególności klientów i dostawców) firmy ELGAT sp. o.o. zwanej dalej Administratorem.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma ELGAT sp. z o.o. z siedzibą w Tanowie, ul. Policka 15, 72-004 Tanowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338696, posiadającą numer NIP 8513103264 oraz numer REGON 320731983, zwana dalej Administratorem.

PODSTAWA PRAWNA

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji procesów ofertowania, zamówień/umów, obsługi posprzedażowej oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu:
– kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną
– udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza/-y znajdujących się na stronie internetowej
– realizacji zamówienia/umowy
– obsługi posprzedażowej
– realizacji zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego
– ewentualnego dochodzenia roszczeń
– dostosowania serwisu internetowego do potrzeb Użytkowników
– tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności serwisu, a w tym statystyk oglądalności.

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych lub reklamacyjnych. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej.

ZAKRES I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in.: imię i nazwisko osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą), jej adres, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie, jej stanowisko, dział, e-mail i telefon, a w przypadku korzystania z serwisu internetowego Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania ofert, realizacji zamówień/umów, obsługi posprzedażowej itp. oraz do korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu internetowego.
Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich itp.
Administrator danych oświadcza też, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator informuje, że podczas korzystania z serwisu www.elgat.pl dane zbierane są również automatycznie poprzez plik cookies.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o sesji użytkownika
– statystycznym
– marketingowym
– udostępniania funkcji strony.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu elgat.pl.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:
– dostępu do swoich danych osobowych
– sprostowania danych osobowych
– usunięcia danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– sprzeciwu wobec przetwarzania
– przeniesienia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej info@elgat.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania.
W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej info@elgat.pl.
Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu, a w przypadku obsługi zamówień/umów, reklamacji lub zgłoszeń serwisowych: firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich, itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych: ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.