elTOWER

Rozdzielnice gniazdowe elTOWER

Przenośne rozdzielnice gniazdowe elTOWER są elementem systemu rozdzielnic ACS naszej firmy, stanowiącym lżejszą, bardziej kompaktową alternatywę dla rozdzielnic elBOX. Model ten składa się z typoszeregu wytrzymałych obudów o różnej wysokości i posiada duże możliwości konfiguracji gniazd i zabezpieczeń. Rozdzielnice przeznaczone są do eksploatacji na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary najlepiej sprawdzają się w korytarzach, czy klatkach schodowych budynków.

Posiadają stopień ochrony IP44 – przystosowane są do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Dedykowane są jednak do prac prowadzonych wewnątrz budynków, gdzie rozdzielnice elBOX mogą być zbyt duże.

Przenośne rozdzielnice gniazdowe elTOWER

Rozdzielnice elTOWER zostały zaprojektowane oraz są produkowane i testowane zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących norm:
PN-EN 61439-4: 2013
PN-HD 60364-7-704: 201808.
Spełniają wymogi dyrektyw: 
Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE
RoHS 2011/65/EU
.
Podlegają pomiarom: ciągłości obwodów, kolejności faz oraz właściwości dielektrycznych zgodnie z powyższymi normami. Wyniki badań są rejestrowane i pozostają dostępne na podstawie numeru seryjnego. Każda rozdzielnica dostarczana jest z protokołem pomiarowym i deklaracją zgodności CE.

Typoszereg rozdzielnic elTOWER

typoszereg rozdzielnic gniazdowych eltower
Konstrukcja i rozmiary

Zróżnicowane rozmiary

Rozdzielnice gniazdowe elTOWER występują w 4 wielkościach obudowy – zaczynając od najmniejszej XS do największej o rozmiarze L o zróżnicowanych możliwościach wyposażenia.

rozmiary rozdzielnic gniazdowych eltower

Solidna konstrukcja
Obudowę rozdzielnicy stanowi wytrzymała skrzynia wykonana z odpornej na korozję blachy stalowej powlekanej AlZn.


Stelaż

Rozdzielnice elTOWER wyposażone są w stojak z blachy stalowej powlekanej AlZn, lub jego masywniejszą wersję ocynkowaną galwanicznie dla cięższych konfiguracji. Stojak może być w łatwy sposób zdemontowany co umożliwia zawieszenie rozdzielnicy.

rozdzielnica gniazdowa eltower


Przenoszenie i zawieszanie

W górnej części skrzyni umieszczony jest ergonomiczny uchwyt, umożliwiający wygodne przenoszenie rozdzielnicy. Skrzynia wyposażona jest w haki umożliwiające zawieszenie jej na ścianie lub zaczepienie zawiesi.

uchwyt do przenoszenia rozdzielnicy gniazdowej eltower

Możliwości konfiguracji

Dużą zaletą konstrukcji elTOWER jest możliwość konfigurowania wyposażenia rozdzielnicy, bez konieczności dokonywania przeróbek. Ilość gniazd i aparatury zabezpieczającej (MCB i RCD) może być dostosowana do potrzeb klienta. Nie wiercimy obudów podczas montażu powodując wątpliwej jakości mocowanie gniazd. Każda wielkość obudowy posiada odpowiednie, precyzyjnie wykonane otworowanie, pozwalające na montaż różnego gabarytu gniazd. Zapewnia to solidny montaż, estetykę i powtarzalne wykonanie.

obudowa rozdzielnicy gniazdowej eltower

Dostęp serwisowy

Dostęp do aparatury oraz wszystkich zacisków i przewodów elektrycznych możliwy jest po zdjęciu głównej maskownicy aparatury, stanowiącej część konstrukcyjną obudowy.

dostęp serwisowy w rozdzielnicy gniazdowej eltower

Ochrona i bezpieczeństwo

Dostęp i bezpieczeństwo

Gniazda odbiorcze zamontowane są na zewnątrz obudowy dla lepszej dostępności i ułatwienia obsługi. Rozdzielnica jest zabezpieczona przed dostępem do części czynnych – użytkownik ma dostęp jedynie do gniazd wtykowych i dźwigni aparatury zabezpieczającej, która jest dodatkowo osłonięta oknami inspekcyjnymi o podwyższonej szczelności (IP67). Każde z tych okien może być w razie potrzeby zamknięte kłódką.

zabezpieczenia przed dostępem do części czynnych w rozdzielnicy eltower


Szczelność i wentylacja

Stopień ochrony IP44 zapewnia ochronę rozdzielnic przed wodą i zanieczyszczeniami równocześnie pozwalając na odpowiednią wentylację, minimalizowanie kondensacji i wzrostu temperatury, co jest często problemem w obudowach IP65.

Oznaczenie typu rozdzielnicy

Każda konfiguracja gniazd i rodzaju zasilania określana jest jako typ rozdzielnicy.
Każdy typ może posiadać różne obudowy i wersje zabezpieczeń, dlatego precyzyjnym określeniem wyrobu jest dopiero indeks. 
Poniżej prezentujemy schemat jak należy odczytywać symbole zawarte w typie rozdzielnicy:

oznaczanie typu rozdzielnic elTOWER

Zasilanie

Zasilanie wtykowe lub zaciskowe 
Rozdzielnice gniazdowe elTOWER mogą być zasilane:
- wtykiem tablicowym CEE 16A-32A - dla wielkości obudów: XS, S, M, L
- wtykiem tablicowym CEE 63A - dla wielkości obudów: S, M, L
- wtykiem tablicowym CEE 125A - dla wielkości obudów: L
- zaciskami 50mm2 - dla wielkości obudów: XS, S, M, L

typoszereg rozdzielnic gniazdowych eltower

Rozdzielnice zasilane wtykiem są łatwiejsze w użytkowaniu, ponieważ podłączanie ich nie wymaga odpowiednich kwalifikacji, nie ma tam możliwości pomyłki tak samo jak w przypadku gniazd odbiorczych. W każdej chwili można odłączyć zasilanie i podłączyć je ponownie.
Prąd znamionowy rozdzielnicy jest w większości przypadków równy prądowi wtyku zasilającego lub wyłącznika głównego.

Przewody zasilające
Przewody zasilające powinny być typu H07RN-F (OnPD) zakończone odpowiednim gniazdem – a co za tym idzie muszą być odpowiednio zabezpieczone.

przewody zasilające do rozdzielnicy eltower

Zasilanie zaciskowe wymaga podłączenia przez elektryka. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, nie mogą to być przewody o dużych przekrojach. Powinny być to przewody typu H07RN-F. Podłączenie do zasilania zaciskowego odbywa się poprzez demontaż przedniego panelu rozdzielnicy (maskownicy) oraz przeprowadzenie przewodu zasilającego przez dławnicę w bocznej lub dolnej ścianie rozdzielnicy.


Wyłącznik główny

Wyłącznik jest wymagany jedynie dla rozdzielnic zasilanych zaciskowo, jednak standardowo montujemy je również w wersjach zasilanych wtykiem CEE dla rozmiarów obudów L i M. Wyłączniki których używamy (firmy Socomec) posiadają dźwignię umieszczoną na zewnątrz obudowy dla łatwego dostępu, z możliwością  blokady poz. 0. za pomocą kłódki. Mniejsze obudowy posiadają możliwość montażu wyłącznika głównego w oknie aparatury.

wyłącznik główny w rozdzielnicy gniazdowej eltower

Gniazda i zabezpieczenia

Gniazda
Rozdzielnice gniazdowe elTOWER  można konfigurować dowolnie, korzystając z całego typoszeregu wtyków i gniazd przemysłowych CEE 16A-125A, również 3P używanych na campingach czy w marinach oraz standardowych gniazd GK 230V (z kołkiem ochronnym)

Wykonujemy również wersje wyposażone w gniazda użytkowane w innych krajach Europy (m.in. Niemcy, Dania, Norwegia, Szwajcaria). 

Standardowy stopień ochrony gniazd 16-32A to IP44. Możliwy jest również montaż wersji IP67, który zapewnia wyższy stopień szczelności i pewność połączenia gniazda i wtyku.

Gniazda 63-125A mają stopień ochrony IP67.

ikony gniazd, wtyków i wtyczek montowanych w rozdzielnicach

Zabezpieczenia elektryczne
Rozdzielnice elTOWER wyposażone są standardowo w aparaturę zabezpieczającą marki ETI o wytrzymałości zwarciowej 10kA, dostępne są również wersje z aparaturą marki ELS o wytrzymałości zwarciowej 6kA. Na specjalne życzenie klienta możemy zastosować aparaturę innych producentów. Obwody gniazdowe wyposażone są w odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe. Aparatura dla dodatkowej ochrony osłonięta jest oknami IP67 z możliwością blokady kłódką.

okienko

Pomiar energii i zabezpieczenia dodatkowe

Pomiar energii
Większość rozdzielnic można wyposażyć w modułowy, elektroniczny licznik energii z certyfikatem MID. W wersjach do 63A (100A) pomiar jest bezpośredni, przy wyższych prądach półpośredni z przekładnikami.

Liczniki posiadają plombowane osłony zacisków, istnieje również możliwość zaplombowania maskownicy całej aparatury. W większości przypadków znajdują one zastosowanie jako podliczniki do użytku wewnętrznego.

licznik energii z certyfikatem MID


Wyposażenie dodatkowe
Na specjalne życzenie klienta, do rozdzielnicy elTOWER można dodać inne, niestandardowe wyposażenie, np. rozłączniki bezpiecznikowe, obwody sterowane czujnikiem zmierzchowym, styczniki, kontrolę faz itp.

Wykonujemy wersje spełniające wymogi innych krajów Europy dotyczące typoszeregu gniazd, wersji zabezpieczeń i specjalnych wytycznych obowiązujących w tych krajach.

elTOWER - przykładowe wyroby

Baza projektów i wyszukiwarka

W naszej ofercie znajduje się ponad 100 gotowych projektów rozdzielnic elTOWER o bardzo zróżnicowanym wyposażeniu. Przejrzyj naszą bazę i dopasuj odpowiednią wersję do swoich potrzeb, jeśli jednak potrzebujesz czegoś innego, wykonamy projekt i wycenimy go w możliwie najkrótszym czasie.

Przeglądy serwisowe

Oferujemy usługę wykonywania przeglądów serwisowych rozdzielnic  w  naszej firmie. Konstrukcja rozdzielnic zapewnia jednak łatwą obsługę serwisową dla wykwalifikowanych elektryków, jak i pełne bezpieczeństwo użytkowania. 

Części zamienne

Zapewniamy dostępność części zamiennych, na życzenie dostarczamy rysunki złożeniowe z wykazem części. Należy podkreślić, że wszelkie naprawy czy przeglądy mogą być wykonywane jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, a ingerowanie w wewnętrzne połączenia rozdzielnic nie jest dozwolone.

Znakowanie produktu

Każda rozdzielnica elTOWER wyposażona jest w komplet etykiet, które w sposób jednoznaczny identyfikują produkt oraz opisują jego funkcje:
tabliczka znamionowa (indeks, model, typ, parametry znamionowe zasilania, IP, normy)
jednokreskowy schemat połączeń elektrycznych czytelny dla użytkownika
numer seryjny (powiązany z protokołem pomiarowym)
instrukcję obsługi
ostrzeżenia i etykiety informacyjne