elCARRY

Rozdzielnice gniazdowe elCARRY

Przenośne rozdzielnice elektryczne elCARRY są końcowym elementem naszego systemu ACS, razem z elCASE stanowią grupę mniejszych, bardziej poręcznych rozdzielnic. Rozdzielnice przeznaczone są do eksploatacji na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary najlepiej sprawdzają się przy pracach instalatorskich i wykończeniowych, przeznaczone są również do zastosowań warsztatowych czy hobbystycznych.

Posiadają stopień ochrony IP44 – przystosowane są do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

przenośna rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnice zostały zaprojektowane oraz są produkowane i testowane zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących norm:
PN-EN 61439-4: 2013
PN-HD 60364-7-704: 2018-08
Spełniają wymogi dyrektyw:
Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE
RoHS 2011/65/EU.
Podlegają pomiarom: ciągłości obwodów, kolejności faz oraz właściwości dielektrycznych zgodnie z powyższymi normami. Wyniki badań są rejestrowane i pozostają dostępne na podstawie numeru seryjnego.
Każda rozdzielnica dostarczana jest z protokołem pomiarowym i deklaracją zgodności CE.

Konstrukcja

Solidna obudowa
Rozdzielnice gniazdowe elCARRY posiadają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego ABS, odpornego na uderzenia oraz promieniowanie UV. Nie podlega ono szybkim procesom starzenia jak niektóre z tworzyw oraz cechuje ją duża wytrzymałość. Ochrona UV pozwala uniknąć degradacji spowodowanej działaniem promieni słonecznych.

Przenoszenie i magazynowanie
Stelaż obudowy wyposażony jest w wygodny uchwyt do przenoszenia. Służy również do zwijania przewodu zasilającego ułatwiając przechowywanie.

Stelaż

Rozdzielnice elektryczne elCARRY wyposażone są w stojak wykonany z blachy stalowej powlekanej AlZn, lub jego masywniejszą wersję – ramę ocynkowaną galwanicznie. Obie wersje stelaża umożliwiają łatwe nawinięcie przewodu zasilającego. Stanowią dodatkową osłonę gniazd i zabezpieczeń ograniczającą wpływ warunków atmosferycznych na rozdzielnicę oraz posiadają wygodny uchwyt do przenoszenia. Rama jest szczególnie polecana przy użytkowaniu w trudniejszych warunkach. Została zaprojektowana w taki sposób, aby przenosiła obciążenia, chroniąc tym samym obudowę przed mechanicznymi uszkodzeniami.

przenośna rozdzielnica elektryczna stojak przenośna rozdzielnica elektryczna ramaMożliwości konfiguracji

Rozdzielnice elCARRY pozwalają na konfigurowanie wyposażenia, w zakresie do jakiego przeznaczona jest obudowa. Obudowy są dedykowane do montażu gniazd i posiadają odpowiednie otworowanie. Zapewnia to solidny montaż, estetykę i powtarzalne wykonanie.

przenośna rozdzielnica elektryczna obudowa

Ochrona i bezpieczeństwo

Dostęp i bezpieczeństwo
Gniazda odbiorcze zamontowane są na zewnątrz obudowy. Rozdzielnica jest zabezpieczona przed dostępem do części czynnych, wykonana w II klasie ochronności. Użytkownik ma dostęp jedynie do gniazd wtykowych i dźwigni aparatury zabezpieczającej, która jest dodatkowo osłonięta oknem inspekcyjnym.

Szczelność
Stopień ochrony IP44 zapewnia ochronę rozdzielnic przed wodą i zanieczyszczeniami wynikającymi z użytkowania na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych.

Oznaczenie typu rozdzielnicy

Każda konfiguracja gniazd i rodzaju zasilania określana jest jako typ rozdzielnicy.
Każdy typ może posiadać różne obudowy i wersje zabezpieczeń, dlatego precyzyjnym określeniem wyrobu jest dopiero indeks.
Poniżej prezentujemy schemat jak należy odczytywać symbole zawarte w typie rozdzielnicy:

oznaczanie typu rozdzielnic elCARRY

Zasilanie

Wtyczki zasilające
Rozdzielnice elektryczne elCARRY są standardowo zasilane przewodem z wtyczką CEE 16A-32A, zarówno jedno- jak i trójfazową. Mogą być również zasilane wtykiem tablicowym zamontowanym na obudowie.

zasilanie wtykowe rozdzielnicy elCARRY


Przewody zasilające
Przewody zasilające są typu H07RN-F (OnPD). Długość przewodu zasilającego standardowo wynosi 2m, jednak może być dostosowana do potrzeb klienta. Przedłużacze służące do zasilania rozdzielnic powinny być również typu H07RN-F i posiadać odpowiednie gniazdo – a co za tym idzie muszą być odpowiednio zabezpieczone.

H07RN-F (OnPD/OPD) - giętki przewód oponowy o izolacji i powłoce gumowej, przeznaczony do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych, do zastosowań w trudnych i wymagających warunkach, np. do zasilania narzędzi, przenośnych rozdzielnic, urządzeń rolniczych i przemysłowych oraz na placach budów, gdzie przewody narażone są na duże naprężenia mechaniczne i zmiany temperatur. Odporny na działanie olejów i smarów, substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. Do użytkowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na otwartym powietrzu.

Wyłącznik główny
Rozdzielnice tego typu nie są wyposażone w wyłącznik główny, jego funkcję spełnia wtyk zasilający. Możliwy jest montaż wyłącznika modułowego.

wyłącznik główny rozdzielnicy gniazdowej elCARRY

Gniazda i zabezpieczenia

Gniazda

Obudowa pozwala na montaż 6 gniazd z typoszeregu przemysłowego CEE 16A-32A, również 3P używanych na campingach czy w marinach oraz standardowych gniazd GK 230V (z kołkiem ochronnym), w dowolnej konfiguracji.
Wykonujemy również wersje wyposażone w gniazda użytkowane w innych krajach Europy (m.in. Niemcy, Dania, Norwegia, Szwajcaria).

Standardowy stopień ochrony gniazd 16-32A to IP44. Możliwy jest również montaż wersji IP67, który zapewnia wyższy stopień szczelności i pewność połączenia gniazda i wtyku.

Zabezpieczenia elektryczne

Rozdzielnice elektryczne elCARRY wyposażone są standardowo w aparaturę zabezpieczającą marki ETI o wytrzymałości zwarciowej 6kA, dostępne są również wersje z aparaturą marki ELS o wytrzymałości zwarciowej 6kA, na specjalne życzenie możemy zastosować aparaturę innych producentów. Obwody gniazdowe wyposażone są w odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe. Aparatura osłonięta jest oknem z wytrzymałego i przejrzystego tworzywa PC. Możliwy jest montaż do 12 modułów zabezpieczeń.

zabezpieczenia elektryczne rozdzielnic elCARRY 46351210 46380220 46352210

Pomiar energii i zabezpieczenia dodatkowe

Pomiar energii
Rozdzielnice mogą być opcjonalnie wyposażone w modułowy elektroniczny licznik energii z certyfikatem MID z pomiarem bezpośrednim.

licznik energii w rozdzielnicy elektrycznej
Wyposażenie dodatkowe
Na specjalne życzenie klienta, do rozdzielnicy elCARRY można dodać inne, niestandardowe wyposażenie, np. modułowy wyłącznik główny, obwody sterowane czujnikiem zmierzchowym, styczniki, kontrolę faz itp.

Wykonujemy wersje spełniające wymogi innych krajów Europy dotyczące typoszeregu gniazd, wersji zabezpieczeń i specjalnych wytycznych obowiązujących w tych krajach.

elCARRY - przykładowe wyroby

Baza projektów i wyszukiwarka

W naszej ofercie znajduje się ponad 100 gotowych projektów rozdzielnic elCARRY o bardzo zróżnicowanym wyposażeniu. Przejrzyj naszą bazę i dopasuj odpowiednią wersję do swoich potrzeb, jeśli jednak potrzebujesz czegoś innego, wykonamy projekt i wycenimy go w możliwie najkrótszym czasie.

Przeglądy serwisowe

Oferujemy usługę wykonywania przeglądów serwisowych rozdzielnic  w  naszej firmie. Konstrukcja rozdzielnic zapewnia jednak łatwą obsługę serwisową dla wykwalifikowanych elektryków, jak i pełne bezpieczeństwo użytkowania. 

Części zamienne

Zapewniamy dostępność części zamiennych, na życzenie dostarczamy rysunki złożeniowe z wykazem części. Należy podkreślić, że wszelkie naprawy czy przeglądy mogą być wykonywane jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, a ingerowanie w wewnętrzne połączenia rozdzielnic nie jest dozwolone.

Znakowanie produktu

Każda rozdzielnica elCARRY wyposażona jest w komplet etykiet, które w sposób jednoznaczny identyfikują produkt oraz opisują jego funkcje:
tabliczka znamionowa (indeks, model, typ, parametry znamionowe zasilania, IP, normy)
numer seryjny (powiązany z protokołem pomiarowym)
ostrzeżenia i etykiety informacyjne