elCASE

Rozdzielnice gniazdowe elCASE

Przenośne rozdzielnice elektryczne elCASE są końcowym elementem naszego systemu ACS, razem z elCARRY stanowią grupę mniejszych, bardziej poręcznych rozdzielnic. Rozdzielnice przeznaczone są do eksploatacji na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary najlepiej sprawdzają się przy pracach instalatorskich i wykończeniowych, przeznaczone są również do zastosowań warsztatowych czy hobbystycznych, mogą służyć jako rozdzielnice naścienne.

Posiadają stopień ochrony IP44 – przystosowane są do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

rozdzielnice przenośne elcase

Rozdzielnice elCASE zostały zaprojektowane oraz są produkowane i testowane zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących norm:
PN-EN 61439-4: 2013
PN-HD 60364-7-704: 201808.
Spełniają wymogi dyrektyw:
Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE
RoHS 2011/65/EU
.
Podlegają pomiarom: ciągłości obwodów, kolejności faz oraz właściwości dielektrycznych zgodnie z powyższymi normami. Wyniki badań są rejestrowane i pozostają dostępne na podstawie numeru seryjnego. Każda rozdzielnica dostarczana jest z protokołem pomiarowym i deklaracją zgodności CE.

Konstrukcja

Solidna obudowa
Rozdzielnice elCASE posiadają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego ABS, odpornego na uderzenia oraz promieniowanie UV. Nie podlega ono szybkim procesom starzenia jak niektóre z tworzyw oraz cechuje ją duża wytrzymałość. Ochrona UV pozwala uniknąć degradacji spowodowanej działaniem promieni słonecznych.

obudowa z uchwytem rozdzielnicy elCASE


Przenoszenie i zawieszanie
Obudowa wyposażona jest w wygodny uchwyt do przenoszenia. Jest również przystosowana do mocowania na ścianie dzięki otworom montażowym znajdującym się w obudowie.


Możliwości konfiguracji

Rozdzielnice przenośne elCASE pozwalają na konfigurowanie wyposażenia, w zakresie do jakiego przeznaczona jest obudowa. Obudowy są dedykowane do montażu gniazd i posiadają odpowiednie otworowanie. Zapewnia to solidny montaż, estetykę i powtarzalne wykonanie.

Ochrona i bezpieczeństwo

Dostęp i bezpieczeństwo

Gniazda odbiorcze zamontowane są na zewnątrz obudowy. Rozdzielnica jest zabezpieczona przed dostępem do części czynnych, wykonana w II klasie ochronności. Użytkownik ma dostęp jedynie do gniazd wtykowych i dźwigni aparatury zabezpieczającej, która jest dodatkowo osłonięta oknem inspekcyjnym.

 

Szczelność

Stopień ochrony IP44 zapewnia ochronę rozdzielnic przed wodą i zanieczyszczeniami wynikającymi z użytkowania na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych.

Oznaczenie typu rozdzielnicy

Każda konfiguracja gniazd i rodzaju zasilania określana jest jako typ rozdzielnicy.
Każdy typ może posiadać różne obudowy i wersje zabezpieczeń, dlatego precyzyjnym określeniem wyrobu jest dopiero indeks.
Poniżej prezentujemy schemat jak należy odczytywać symbole zawarte w typie rozdzielnicy:

oznaczanie typu rozdzielnicy elCASE

Zasilanie

Zasilanie wtykowe
Rozdzielnice przenośne elCASE mogą być zasilane wtykiem tablicowym 16-32A lub przewodem z wtyczką. Istnieje również możliwość wykonania naściennego z dławnicą oraz zaciskami przyłączeniowymi.


zasilanie rozdzielnicy przenośnej elCASE


Przewody zasilające
Przewody zasilające są typu H07RN-F (OnPD). Długość przewodu zasilającego standardowo wynosi 2m, jednak może być dostosowana do potrzeb klienta. Przedłużacze służące do zasilania rozdzielnic powinny być również typu H07RN-F i posiadać odpowiednie gniazdo – a co za tym idzie muszą być odpowiednio zabezpieczone.

H07RN-F (OnPD/OPD) - giętki przewód oponowy o izolacji i powłoce gumowej, przeznaczony do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych, do zastosowań w trudnych i wymagających warunkach, np. do zasilania narzędzi, przenośnych rozdzielnic, urządzeń rolniczych i przemysłowych oraz na placach budów, gdzie przewody narażone są na duże naprężenia mechaniczne i zmiany temperatur. Odporny na działanie olejów i smarów, substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. Do użytkowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na otwartym powietrzu.

rozdzielnica przenośna z przewodem H07RN-F (OnPD)


Wyłącznik główny
Rozdzielnice tego typu nie są wyposażone w wyłącznik główny, jego funkcję spełnia wtyk zasilający. Możliwy jest montaż wyłącznika modułowego.

Gniazda i zabezpieczenia

Gniazda
Obudowa pozwala na montaż 2-3szt (zależnie od typu zasilania) gniazd z typoszeregu przemysłowego CEE 16A-32A, również 3P używanych na campingach czy w marinach oraz 4szt standardowych gniazd GK 230V (z kołkiem ochronnym).
W miejsce gniazd CEE mogą być zamontowane dodatkowe gniazda jednofazowe.

Wykonujemy również wersje wyposażone w gniazda użytkowane w innych krajach Europy (m.in. Niemcy, Dania, Norwegia, Szwajcaria).


Zabezpieczenia elektryczne

Rozdzielnice przenośne elCASE wyposażone są standardowo w aparaturę zabezpieczającą marki ETI, dostępne są również wersje z aparaturą marki ELS, obie o wytrzymałości zwarciowej 6kA. Na specjalne życzenie możemy zastosować aparaturę innych producentów lub 10kA. Obwody gniazdowe wyposażone są w odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe. Aparatura osłonięta jest oknem z wytrzymałego i przejrzystego tworzywa PC. Możliwy jest montaż do 12 modułów zabezpieczeń.

zabezpieczenia rozdzielnicy przenośnej

Pomiar energii i zabezpieczenia dodatkowe

Pomiar energii
Rozdzielnice mogą być opcjonalnie wyposażone w modułowy elektroniczny licznik energii z certyfikatem MID z pomiarem bezpośrednim.

licznik energii w rozdzielnicy przenośnej


Wyposażenie dodatkowe
Na specjalne życzenie klienta, do rozdzielnicy przenośnej elCASE można dodać inne, niestandardowe wyposażenie, np. modułowy wyłącznik główny, obwody sterowane czujnikiem zmierzchowym, styczniki, kontrolę faz itp.

Wykonujemy wersje spełniające wymogi innych krajów Europy dotyczące typoszeregu gniazd, wersji zabezpieczeń i specjalnych wytycznych obowiązujących w tych krajach.

elCASE - przykładowe wyroby

Baza projektów i wyszukiwarka

W naszej ofercie znajduje się ponad 100 gotowych projektów rozdzielnic elCASE o bardzo zróżnicowanym wyposażeniu. Przejrzyj naszą bazę i dopasuj odpowiednią wersję do swoich potrzeb, jeśli jednak potrzebujesz czegoś innego, wykonamy projekt i wycenimy go w możliwie najkrótszym czasie.

Przeglądy serwisowe

Oferujemy usługę wykonywania przeglądów serwisowych rozdzielnic  w  naszej firmie. Konstrukcja rozdzielnic zapewnia jednak łatwą obsługę serwisową dla wykwalifikowanych elektryków, jak i pełne bezpieczeństwo użytkowania. 

Części zamienne

Zapewniamy dostępność części zamiennych, na życzenie dostarczamy rysunki złożeniowe z wykazem części. Należy podkreślić, że wszelkie naprawy czy przeglądy mogą być wykonywane jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, a ingerowanie w wewnętrzne połączenia rozdzielnic nie jest dozwolone.

Znakowanie produktu

Każda rozdzielnica elCASE wyposażona jest w komplet etykiet, które w sposób jednoznaczny identyfikują produkt oraz opisują jego funkcje:
tabliczka znamionowa (indeks, model, typ, parametry znamionowe zasilania, IP, normy)
numer seryjny (powiązany z protokołem pomiarowym)
ostrzeżenia i etykiety informacyjne